A RAS DE AGUA: DISTORSIÓN

Narrativa a ras de agua II

Tècnica

Serigrafia, dues pantalles

 Mides

56,5 x 76 cm

Any

2012

 

Narrativa a ras de agua VI

Tècnica

Aiguafort experimental

 Mides

72,5  x 56 cm

Any

2012

 

Narrativa a ras de agua X: fractura y delirio.

Tècnica

Fotopolímer

 Mides

28 x 58 cm

Any

2012

 

A RAS DE AGUA: NO INTEGRUM

Narrativa a ras de agua XVII

Tècnica

Aiguafort experimental

 Mides

75 x 56 cm

Any

2012

 

Narrativa a ras de agua XIX

Tècnica

Aiguafort experimental

 Mides

39,5 x 57 cm

Any

2012

 

Narrativa a ras de agua XXI

Tècnica

Aiguafort experimental

 Mides

60,5 x 57,5 cm

Any

2012

 

Narrativa a ras de agua XXIII

Tècnica

Litografía y serigrafía

 Mides

52 x 50 cm

Any

2012

 

Narrativa a ras de agua XXV

Tècnica

Aguafort i litografia

 Mides

40 x 56 cm

Any

2012

 

Narrativa a ras de agua XXVI

Tècnica

Aguafort i litografia

 Mides

40 x 56 cm

Any

2012