A FREC D'AIGUA: DISTORSIÓ

Narrativa a frec d'aigua II

Tècnica

Serigrafia, dues pantalles

 Mides

56,5 x 76 cm

Any

2012

 

Narrativa a frec d'aigua VI

Tècnica

Aiguafort experimental

 Mides

72,5  x 56 cm

Any

2012

 

Narrativa a frec d'aigua X: fractura i deliri

Tècnica

Fotopolímer

 Mides

28 x 58 cm

Any

2012

 

A FREC D'AIGUA: NO INTEGRUM

Narrativa a frec d'aigua XVII

Tècnica

Aiguafort experimental

 Mides

75 x 56 cm

Any

2012

 

Narrativa a frec d'aigua XIX

Tècnica

Aiguafort experimental

 Mides

39,5 x 57 cm

Any

2012

 

Narrativa a frec d'aigua XXI

Tècnica

Aiguafort experimental

 Mides

60,5 x 57,5 cm

Any

2012

 

Narrativa a frec d'aigua XXIII

Tècnica

Litografía y serigrafía

 Mides

52 x 50 cm

Any

2012

 

Narrativa a frec d'aigua XXV

Tècnica

Aguafort i litografia

 Mides

40 x 56 cm

Any

2012

 

Narrativa a frec d'aigua XXVI

Tècnica

Aguafort i litografia

 Mides

40 x 56 cm

Any

2012