NO INTEGRUM - Narrativa A Frec d'Aigua XVII

Tècnica

Aiguafort experimental

 Mides

75 x 56 cm

Any

2012