DISTORSIÓ - Narrativa A Frec d'Aigua VI

Tècnica

Aiguafort experimental

 Mides

72,5 x 56 cm

Any

2012