CADIRAART2013 - Artà. Mallorca

Filera al carrer
Filera al carrer
Cadira enllensolada
Cadira enllensolada
Tots els companys que vam participar
Tots els companys que vam participar